Thiết bị truyền thông công nghiệp
Trang chủ » Sản phẩm » Thiết bị truyền thông không dây M2M » Thiết bị xác định vị trí cục bộ (WLS: Wireless Locating System)

Thiết bị xác định vị trí cục bộ (WLS: Wireless Locating System)

MC&TT hiện đang cung cấp Thiết bị xác định vị trí cục bộ (WLS: Wireless Locating System) của các thương hiệu nổi tiếng như: ICP DAS, Four-Faith,…

Thiết bị xác định vị trí cục bộ có thể được sử dụng trong môi trường trong nhà và ngoài trời. Nó có thể giám sát vị trí chính xác của các đối tượng hoặc người nhất định và tích hợp thông tin vị trí vào các máy chủ back-end.

Ngoài ra, nó kết hợp các ứng dụng khẩn cấp và làm cho những người gọi trợ giúp có thể được tìm thấy ngay lập tức. WLS có thể được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp hoặc thương mại, chẳng hạn như: văn phòng thương mại lớn, trung tâm mua sắm, phòng điện cao thế, phòng khí độc, nhà máy xử lý nhiệt độ cực cao, bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc, v.v

Xem thêm