Thiết bị truyền thông công nghiệp
Trang chủ » Tin tức

Tin tức

LPWAN là gì?

Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) hay IoT công nghiệp (Industry IoT – IIoT) là những từ khóa nổi bật nhất trong các ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. Các...

Bộ chuyển đổi video sang quang là gì?

Thời đại công nghệ số phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng lên. Không đơn giản chỉ là có thể truyền tải dữ liệu ở không gian nhỏ hẹp, gần nữa mà...

Switch layer 3 và switch layer 2 khác gì nhau?

Switch mạng hay Switch công nghiệp mạng là một phần cơ bản của bất kỳ hệ thống mạng nào (doanh nghiệp, văn phòng, nhà máy, hệ thống mạng công nghiệp. Switch giúp chuyển dòng các...