Thiết bị truyền thông công nghiệp
Trang chủ » Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

JHA-MIGS424P: Switch PoE công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP JHA TECH

JHA-MIGS424P là thiết bị chuyển mạch PoE công nghiệp cao cấp được quản lý hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí. Switch cung cấp 24...

JHA-MIGS24P: Switch PoE công nghiệp quản lý 4 cổng Gigabit + 2 cổng Gigabit SFP JHA TECH

JHA-MIGS24P là thiết bị chuyển mạch PoE công nghiệp cao cấp được quản lý hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí. Switch cung cấp 4...

JHA-MIGS28HP: Switch PoE công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit + 2 cổng Gigabit SFP JHA TECH

JHA-MIGS28HP là thiết bị chuyển mạch PoE công nghiệp cao cấp được quản lý hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí. Switch cung cấp 8...

JHA-MIGS48HP: Switch PoE công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit + 4 cổng Gigabit SFP JHA TECH

JHA-MIGS48HP là thiết bị chuyển mạch PoE công nghiệp cao cấp được quản lý hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí. Switch cung cấp 8...

JHA-MIGS424: Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP JHA TECH

JHA-MIGS424 – Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng Gigabit SFP, cung cấp chất lượng công nghiệp tuyệt vời như...

JHA-MIG016W2-1U: Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng 10G SFP+ JHA TECH

JHA-MIG016W2-1U – Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng 10G SFP+, cung cấp chất lượng công nghiệp tuyệt vời như...

JHA-MIG024W2-1U: Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng 10G SFP+ JHA TECH

JHA-MIGS24W2-1U – Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 2 cổng 10G SFP+, cung cấp chất lượng công nghiệp tuyệt vời như...

JHA-MIGS24W4-1U: Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng 10G SFP+ JHA TECH

JHA-MIGS24W4-1U – Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng 10G SFP+, cung cấp chất lượng công nghiệp tuyệt vời như...

JHA-MIGS24W2-1U: Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit SFP + 2 cổng 10G SFP+ JHA TECH

JHA-MIGS24W2-1U – Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit SFP + 2 cổng 10G SFP+, cung cấp chất lượng công nghiệp tuyệt vời như...

JHA-MIGS800C08-1U: Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit SFP + 8 cổng Gigabit Combo JHA TECH

JHA-MIGS800C08-1U – Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit SFP + 8 cổng Gigabit Combo, cung cấp chất lượng công nghiệp tuyệt vời như...

JHA-MIGS800C08W4-1U: Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit SFP + 8 cổng Gigabit Combo + 4 cổng 10G SFP+...

JHA-MIGS800C08W4-1U – Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit SFP + 8 cổng Gigabit Combo + 4 cổng 10G SFP+, cung cấp chất lượng...

JHA-MIGS808-1U: Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng Gigabit SFP JHA TECH

JHA-MIGS1600W2-1U – Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng quang Gigabit SFP, cung cấp chất lượng công nghiệp tuyệt vời...