Thiết bị truyền thông công nghiệp
Trang chủ » Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

Bộ chia quang Splitter SC 1×8

Bộ chia quang Splitter SC 1×8 Bộ chia tách tín hiệu quang (Optical Splitter PLC) loại thiết bị phân nhánh tín hiệu quang được chế...

Bộ chia quang Splitter SC 1×2

Bộ chia quang Splitter SC 1×2 Bộ chia tách tín hiệu quang (Optical Splitter PLC) loại thiết bị phân nhánh tín hiệu quang được chế...

Bộ chia quang Splitter SC 1×16

Bộ chia quang Splitter SC 1×16 Bộ chia tách tín hiệu quang (Optical Splitter PLC) loại thiết bị phân nhánh tín hiệu quang được chế...

Bộ chia quang Splitter SC 1×4

Bộ chia quang Splitter SC 1×4 Bộ chia tách tín hiệu quang (Optical Splitter PLC) loại thiết bị phân nhánh tín hiệu quang được chế...

Ống co nhiệt 6mm

Ống co nhiệt 6mm Ống co nhiệt 6mm bằng nhựa dùng để bọc sợi quang. Với tính bền vững, nên nó được thiết kế để...

Đầu nối quang – Adapter FC/APC

Đầu nối quang – Adapter FC/APC Adapter FC/APC hay còn gọi là đầu nối quang FC/APC, sản phẩm thường được dùng bên trong hộp ODF,...

Đầu nối quang – Adapter FC/UPC

Đầu nối quang – Adapter FC/UPC Adapter FC/UPC hay còn gọi là đầu nối quang FC/UPC, sản phẩm thường được dùng bên trong hộp ODF,...

Đầu nối quang – Adapter ST/UPC

Đầu nối quang – Adapter ST/UPC Adapter ST/UPC hay còn gọi là đầu nối quang ST/UPC, sản phẩm thường được dùng bên trong hộp ODF,...

Đầu nối quang – Adapter ST/APC

Đầu nối quang – Adapter ST/APC Adapter ST/APC hay còn gọi là đầu nối quang ST/APC, sản phẩm thường được dùng bên trong hộp ODF,...

Đầu nối quang – Adapter LC/APC Duplex

Đầu nối quang – Adapter LC/APC Duplex Đầu nối quang LC/APC còn gọi là Adapter LC/APC được dùng để làm cầu nối giữa dây nhảy...

Đầu nối quang – Adapter LC/UPC Simplex/ Duplex

Đầu nối quang – Adapter LC/UPC Simplex/ Duplex Đầu nối quang LC/UPC còn gọi là Adapter LC/UPC được dùng để làm cầu nối giữa dây...

Đầu nối quang – Adapter SC/APC Simplex/ Duplex

Đầu nối quang – Adapter SC/APC Simplex/ Duplex Đầu nối quang SC/APC còn gọi là Adapter SC/APC được dùng để làm cầu nối giữa dây...